Forsiden

:HØYRING: "Det er ei stort paradoks at det vert nytta betydelege beløp på ei digital oppgradering, berre for at det skal føre til eit stort steg tilbake for meir offentlegheit. "

  • Kva er problema med at endå fleire saker kan bli opplyste i eit endå betre digitalt system?


 

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker