Forsiden

/livet/ "Eldre i distrikta har ikkje same moglegheit som eldre i sentrale område til å gjere strategisk flytting til aldersvennlege bustader"

Anne-Grethe og Nils Næsset flytta frå einebustad til leilegheit og har aldri angra på det. Foto: Eli Strand / NPK

Anne-Grethe og Nils Næsset flytta frå einebustad til leilegheit og har aldri angra på det. Foto: Eli Strand / NPK

BUDSTADSKRISE PÅ GANG: Ei dobling av innbyggarar over 80 år dei neste 17 åra skaper utfordringar for eldre som vil bu lengst mogleg heime. 

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker