Forsiden

/ arbeid /

  • Arbeid er menneskets målrettede, bevisste virksomhet. De fleste mennesker føler trang til virksomhet og til å se resultater av sine anstrengelser, og arbeid kan derfor være ledsaget av en viss lystfølelse. På den andre siden vil arbeid, særlig når det varer ut over en viss tid, skape tretthet og ulystfølelse. (Kilde: SNL)

/arbeid/ "Eg vil hylle reparatørane. Det er dei som er førstelinetenesta i det grøne skiftet."

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Les mer...

/arbeid/ Ikkje den stranda, men denne Stranda!

DENNE INDUSTRI-STRANDA: Dongeri, nylonskjorter, møblar og ferdigpizza - det er litt av ei historie på Stranda.

Les mer...

/arbeid/ "Opprøret vi no ser er ei kjærleikserklæring til oss som produserer mat."

TÅREVÅTT OPPRØR: Bøndene sin kamp for ei rettferdig berekning av jordbruksinntekta enda i tårer.

Les mer...