Forsiden

:HØYRING: Høyringssvar til framlegg om mva-ordning for publisering av multimedialt innhald

  • Momsfritaket bør vere knytt til innhaldet, det vil seie redaktørstyrte nyhets- og aktualitetsprodukt, heller enn til formatet som tekst, stillbilete, video og lyd.


 

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker