Forsiden

:ARBEID: "Vi blir sett i same kategori som lakseoppdrett, men vi er langt meir berekraftige."

Harald Sveier viser fram nyhausta tare på anlegget Flatøyflu i Hordaland. Foto: Silje Katrin Robinson

Harald Sveier viser fram nyhausta tare på anlegget Flatøyflu i Hordaland. Foto: Silje Katrin Robinson

  • Forbruket av tang og tare i verda ligg på rundt 35 millionar tonn. I løpet av dei komande 25 åra skal den norske tang- og tarenæringa ta store jafs av denne marknaden.


 

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker