Forsiden

/namn/ "Språk har så mykje med identitet og personlegdom å gjere, men det skjønar du ikkje fullt ut når du er 20 år."

FJELLA HEIME: Bustadpolitikken i Oslo var sterkt medverkande til at Arnhild Litlere valde å flytte heim til Strandebarm for ti år sidan. Og uansett kor mange millionar du har i hovudstaden, får du aldri kjøpt utsikta til Gygra-fjellet og Hardangerfjorden. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK

FJELLA HEIME: Bustadpolitikken i Oslo var sterkt medverkande til at Arnhild Litlere valde å flytte heim til Strandebarm for ti år sidan. Og uansett kor mange millionar du har i hovudstaden, får du aldri kjøpt utsikta til Gygra-fjellet og Hardangerfjorden. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK

SKULLE SPRÅKE:Skodespelar Arnhild Litlere tenkjer med skrekk attende til då spesialundervisning på teaterhøgskulen skulle få henne til å snakke austlandsk. 

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker