Forsiden

Ja takk! Jeg vil gjerne abonnere på Fretta

JEG ØNSKER TILGANG TIL HELE FRETTA i 365 DØGN FOR NOK 2,- PER DØGN!

Skriv inn din personlige informasjon her

Oslo Business Memo AS har uinnskrenket opphavsrett til all informasjon og alt materiale som er tilgjengelig gjennom www.oslobusinessmemo.no, der hvor ikke annet er uttrykkelig angitt. Med de begrensninger som følger av lov, har brukere av Oslo Business Memo ikke rett til å kopiere, laste ned, bruke eller tilgjengeliggjøre materiale av hvilken som helst art fra Oslobusinessmemo.no uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra Oslo Business Memo AS.
Dersom linkingen til materiale på Oslo Business Memo inngår som en del av en kommersiell tjeneste, er det et vilkår for rett til linking at slik bruk avtales.


Oslo Business Memo kan ikke anvendes eller registeres som domenenavn, uten at det foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra Oslo Business Memo AS. Dette omfatter også logoer som Oslo Business Memo har innarbeidet eller registrert.

Oslo Business Memo tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i materialet som er tilgjengelig på Oslo Business Memo.

Oslo Business Memo har intet ansvar for indirekte eller avledet skade eller tap som brukere av Oslobusinessmemo.no påføres som en følge av feil eller mangler ved innholdet eller tjenestene som er knyttet til Oslobusinessmemo.no. Dette omfatter blant annet tapt fortjeneste eller tap av forventede besparelser eller gevinster. Dette gjelder selv om Oslo Business Memo er underrettet om muligheten for slike skader, tap eller krav.

Informasjon som er lagt inn på Oslobusinessmemo.no av nettstedets brukere tar Oslo Business Memo intet ansvar for. Brukerne oppfordres til å være kritisk til informasjon lagt inn av andre brukere. Brukere som avleverer informasjon til Oslobusinessmemo.no gjennom automatiske tjenester, er selv erstatningsansvarlig for sine handlinger. Oslo Business Memo forbeholder seg rett til å kreve erstattet eventuelle kostnader eller tap som Oslo Business Memo har som en følge av slik informasjon.

Oslobusinessmemo.no inneholder linker til informasjon og materiale på andre nettsteder. Oslo Business Memo AS har intet ansvar for eventuell informasjon som finnes på slike linker.

Godta avtale