Forsiden

:VATN: Krevjande oppgradering av vatnforsyninga vil koste over 330 milliardar kroner

Investeringsbehovet i kommunalt eigde vass- og avløpsanlegg er anslått til å koste 330 milliardar kroner fram til 2040. – Den relative gebyrauken for hushalda vil bli størst i kommunane der det bur minst folk og det er færre å dele kostnadene på, seier Ragnhild Aalstad i Norsk Vann. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK

Investeringsbehovet i kommunalt eigde vass- og avløpsanlegg er anslått til å koste 330 milliardar kroner fram til 2040. – Den relative gebyrauken for hushalda vil bli størst i kommunane der det bur minst folk og det er færre å dele kostnadene på, seier Ragnhild Aalstad i Norsk Vann. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK

MILLIARDFORNYING: Det blir tøft for hushaldningane å finansiere vatn i kranen dei komande 20 åra.  

DENNE INDUSTRI-STRANDA: Dongeri, nylonskjorter, møblar og ferdigpizza - det er litt av ei historie på Stranda.

 

TÅREVÅTT OPPRØR: Bøndene sin kamp for ei rettferdig berekning av jordbruksinntekta enda i tårer.

EVIG KRAFT: Bodil Fuhr har undersøkt kraften i rullestenene etter et besøk i Lambdas niende etasje.

PENGEDRYSS OVER FORSVARET: Statsminister Jonas Gahr Støre er viss på at næringslivet ønskjer auken i forsvarsbudsjetta velkomen.

BUDSTADSKRISE PÅ GANG: Ei dobling av innbyggarar over 80 år dei neste 17 åra skaper utfordringar for eldre som vil bu lengst mogleg heime.

INSPIRERT AV FOSSE: – For meg er nynorsk norsk, sier den unge journalisten Julie Haugen i videomagasinet om Jon Fosse, laga av Nynorsk pressekontor i samarbeid med Fretta (OBM) i høve tildelinga av Nobelprisen i litteratur for 2023.