Forsiden

:NATUR: "Konsekvensane for villaksen er at kryssing med oppdrettslaks gjer dei dårlegare tilpassa naturen"

Moderate til store genetiske endringar er no påvist i 98 laksebestandar, viser ein ny rapport. Framtida til villaksen er trua av oppdrettslaks som har kryssa seg inn i bestanden. Foto: Bjørn Barlaup, NORCE LFI

Moderate til store genetiske endringar er no påvist i 98 laksebestandar, viser ein ny rapport. Framtida til villaksen er trua av oppdrettslaks som har kryssa seg inn i bestanden. Foto: Bjørn Barlaup, NORCE LFI/ NPK

NY RAPPORT: Rømd oppdrettslaks har i stor grad kryssa seg inn i mange ville laksebestandar. Det kan få store konsekvensar for laksebestanden. 

DENNE INDUSTRI-STRANDA: Dongeri, nylonskjorter, møblar og ferdigpizza - det er litt av ei historie på Stranda.

 

TÅREVÅTT OPPRØR: Bøndene sin kamp for ei rettferdig berekning av jordbruksinntekta enda i tårer.

EVIG KRAFT: Bodil Fuhr har undersøkt kraften i rullestenene etter et besøk i Lambdas niende etasje.

PENGEDRYSS OVER FORSVARET: Statsminister Jonas Gahr Støre er viss på at næringslivet ønskjer auken i forsvarsbudsjetta velkomen.

BUDSTADSKRISE PÅ GANG: Ei dobling av innbyggarar over 80 år dei neste 17 åra skaper utfordringar for eldre som vil bu lengst mogleg heime.

INSPIRERT AV FOSSE: – For meg er nynorsk norsk, sier den unge journalisten Julie Haugen i videomagasinet om Jon Fosse, laga av Nynorsk pressekontor i samarbeid med Fretta (OBM) i høve tildelinga av Nobelprisen i litteratur for 2023.