Forsiden

"MÅ VI RINGE 113? EN HEL BRANSJE DØR"

"MÅ VI RINGE 113? EN HEL BRANSJE DØR"

Eventbransjen faller mellom to stoler som følge av Covid-19, konstaterer Gunnar Glavin Nybø. Den første bransjen som ble rammet av nedstengningen, og som ikke får hjelp fra myndighetene. Foto: Erik Burås/Fremtidens Byggenæring.

 • Eventbransjen dør.  Det hjelper ikke å bare redde kulturarrangementene, skriver Gunnar Glavin Nybø. Han er administrerende direktør i Bygg reis deg og leder av Sponsor- og Eventforeningen.

KOMMENTAR

Gunnar Glavin Nybø

Som styreleder i Sponsor- og Eventforeningen er det ille å se at de verdifulle opplevelsene ikke gjennomføres, men det er enda verre å tenke på at de som produserer dem kan forsvinne.

Fredag 26. juni kom kulturminister Abid Raja med gode nyheter om en utvidet kompensasjonsordning for å ivareta både arrangører og underleverandører til kulturarrangementer som konserter og festivaler. Fakta er imidlertid at disse underleverandørene har 70-80% av sin omsetning i det kommersielle markedet produsert i samarbeid med eventbyråer. Fakta er at store deler av sponsor- og eventbransjen nå ligger i stabilt sideleie og trenger akutt hjelp for å overleve. Vi har forsøkt å nå frem i de ulike departementene uten å bli hørt.

Nå er spørsmålet om vi må ringe 113 og informere om at vi har en hel bransje som holder på å dø ut. Og dersom denne bransjen skulle avgå med "døden" blir det enorme ringvirkninger.

 • For deg som ikke er så kjent med hva vi produserer skal jeg forklare:

Tenk deg at du er invitert til en to-dagers konferanse med jobben. Du har sett frem til å få oppdatert din kompetanse for å være bedre forberedt på fremtidens utfordringer. Du gleder deg og stiller full av forventninger. Flere måneder i forveien har en programkomite bestående av representanter fra et eventbyrå og dyktig fagpersonell sørget for å sette opp et godt faglig program. De har kalt inn ulike foredragsholdere og sørget for at det blir både kulturelle og spektakulære innslag for å fenge din oppmerksomhet. Eventbyrået har sikret at arrangementet er lagt til en destinasjon hvor deltagerne kan komme med tog, buss, fly, leie- eller privatbil. Lokalene er innbydende og kan tilby gode senger og topp mat og drikke. Alt er lagt til rette for god læring. Arrangementet er så stort at det er koblet på egne sikkerhetsansvarlige som sikrer at alt er trygt for alle som skal delta. Lyd, lys og teknikk er ivaretatt og scenen er montert og dekorert av kompetent personell. I arenaen her personalet sørget for at alt er ryddig og klart for storinnrykk av forventningsfulle deltagere. Du blir møtt i døren av hyggelige verter og vertinner som sørger for at du får ditt eget navneskilt og den dokumentasjonen arrangøren har forberedt. På vei for å finne plassen din tar du med deg en og kopp kaffe, litt frukt og en croissant. Nå er du enda mer klar enn da du dro hjemmefra. Avviklingspersonalet er klare til å sette i gang og foredragsholderne gjør sine siste forberedelser.

Det er bare en ting, DU HAR DRØMT! Eventbransjen står nemlig i fare for å dø ut under koronakrisen. Slike konferanser kan ikke lenger produseres. Derfor roper vi om hjelp for å bli hørt.

Våre medlemmer er leverandører og avviklere av regjeringens- og de ulike partienes samlinger, statsbesøk og konferanser i tillegg til at vi bidrar til å:

 • Styrke den interne kulturen på arbeidsplassen din gjennom interne eventer.
 • Oppdatere din kunnskap og styrke relasjonen til dine kunder og andre kontakter gjennom eksterne eventer.
 • Gi deg gode opplevelser og sørge for at du kan knytte verdifulle kontakter både på jobb og privat via messer, idrettsarrangementer og konserter.
 • Engasjere barn, ungdom og voksne gjennom verdifulle fritidstilbud innen kultur og idrett.
 • Finansiere og øke oppmerksomheten rundt en rekke veldedige formål.

Dersom regjeringen ikke finner en ordning som redder våre medlemmer vil mye av dette forsvinne.

Sponsor- og Eventbransjen er delt i to. Bare i eventbransjen er det ansatt mer enn 5.000 mennesker og den sysselsetter over 30.000 mennesker hvert år tilknyttet ulike arrangementer. Dersom vi legger til omfanget av alt det våre sponsorobjekter innen veldedige formål, idrett og kultur bidrar med blir tallene betydelig større. Bransjen vi representerer omsetter for NOK mellom 3-4 milliarder (ifølge IRM 2018).

 • Ringvirkningene av at vi nå ligger nede er også store.

Sponsor- og Eventbransjens 215 medlemmer skaper de gode opplevelsene for folk flest, men vi bidrar også til betydelig omsetning og verdiskapning for en rekke andre bransjer.

Vi bidrar til omsetning for hoteller- og transportløsninger som fly, buss, leiebil og tog. Vi bruker arenaer med all form for sikkerhet- og tekniske løsninger i tillegg til matservering. For å lage innhold bruker vi innholds utviklere, artister og foredragsholdere. Og for å markedsføre- og dokumentere de ulike arrangementene bruker vi reklamebyråer, trykkerier og ulike web- og videoproduksjonsteam.

Riktignok har vi opplevd at mange medlemmer er kreative og tenker nytt under de rådende begrensede rammebetingelser. Våre medlemmer dekkes delvis av de generelle redningspakkene og enkelte av våre medlemmer innen idrett- og kultur får dekket deler av de arrangementsinntektene som har forsvunnet.

 • Konsekvensen av at alle arrangementer ble det første som ble forbudt og at det bare delvis er grunnlag for å ta opp igjen aktiviteten er enorme. Nå trenger vi akutt- og livstrengende hjelp for å overleve.

Under de gjeldende smittevernregler har våre eventbyråer begrensede muligheter til å levere sine tjenester til sine kunder. De redningspakkene som har kommet er heller ikke dekkende nok. Man faller mellom to stoler.

Skal vi reddes må:

 • De gjeldende tilskuddsordninger videreføres og det må legges til rette for at vi kan ta tilbake de ansatte og begynne å produsere for fullt.
 • Vi må få på plass en kompensasjonsordning for bedrifter med prosjektbasert økonomi slik som eventbransjen og dens underleverandører.

Det som er sikkert er at våre medlemmers tjenester er verdifulle og at de blir enda viktigere etter denne krisen. Derfor er det ekstra viktig å redde disse aktørene slik at vi igjen kan bidra til verdifulle opplevelser og lønnsomme ringvirkninger for en rekke bransjer også i fremtiden.

Nå håper vi politikerne fra ulike departementer (ikke bare kulturdepartementet) forstår dette før det er for sent og hjelper oss å ta vare på de verdifulle opplevelsene og alle som skal produsere dem i tiden fremover.