Forsiden

Fjerning av rusk og rask i Oslo sentrum er blitt gull for investorer på børsen i Stockholm

  • :GATEVASK: Kommunale millioner ruller når gatene skal brøytes, repareres og vårvaskes. Ikke minst er fjerning av rask og rusk i Oslo-gatene nå blitt gull for investorer på Stockholm-børsen. 

Magne S. Otterdal. 

Grunderne av Brandbu-firmaet Hadeland Maskindrift AS har fått det pent på sine bankkonti etter at de som Oslos innleide gateryddere ble del av det svenske børsnoterte Green Landscaping Group, som siste året har bedrevet rene oppkjøpsraidet i Norge.  En håndfull grundere i fem norske utemiljøselskaper har innkassert over en halv milliard kroner i kontanter og aksjer for sine livsverk etter at Green banket på døren.

  • Sikret langsiktig Oslo-kontrakt

For andre gang ble oslofirmaet Vaktmesterkompaniet i mars 2021 slått ut av Hadeland Maskindrift  i konkurransen om veidriften i Oslo sentrum. Det vises også på bunnlinja til brandbufirmaet,  som etter tre år fikk fornyet tillit av Bymijøeetaten i mars: Fire nye år, med opsjon på ytterligere to år!

Dersom de to opsjonsårene slår inn kan altså brandbufirmaet – siden ifjor høst som del av Green – se frem til hele seks år med rundt 110 millioner per år i driftsinntekter fra gateoppdraget i sentrale Oslo.

Fjerning av snø, rusk og rask fra sentrumsgatene i Oslo utgjør fem prosent av det børsnoterte Green Landscapings samlede driftsinntekter. Foto: OBM.

Og det er et betydelig oppdrag for et firma som hadde vokst til en samlet omsetning på 208 millioner kroner i 2019. Tallene for 2020 må en til Sverige for å finne, i det børsnoterte Green Landscaping Groups investor-rapporter.  Der feirer også Green et årelangt oppkjøpsraid, hovedsaklig i Oslo-området. 

I skrivende stund har Green kjøpt opp norske selskaper med en samlet omsetning på over 600 millioner kroner.

  • Halv milliard til grundere

Utemiljøselskapene som Green har kjøpt opp er en håndfull grundereventyr, der selgerne får tilført verdier på godt over en halv milliard kroner så langt. 

Eksempelvis ble Brandbu-firmaet Hadeland Maskindrift etablert for 14 år siden i 2007 av gründerne Lars Magnus Braaum og Ole Gunnar Kjos.  Høsten 2020 ble selskapet kjøpt opp av det svenske Green Landscaping Group, ifølge Oslo Business Memos egne beregninger til en verdi av rundt 220 millioner – dette basert å opplysninger i pressemelding og årsberetning.

Dermed kunne de to Brandbu-grunderne se at hundretalls millioner kroner kontanter og aksjer ble overført fra svenskene til deres felles holdingsselskap HMD Invest.  

Siden september har Green-aksjen doblet seg i verdi på børsen. Det kraftig voksende selskapets aksjer omsettes våren 2021 til over 50 kroner på Stockholm-børsen, det betyr en samlet børsverdi for Green på rundt 2,5 milliarder kroner. Det betyr også at aksjedelen av oppgjøret for Hadeland Maskindrift har vist en pen utvikling siden transaksjonen i fjor høst.

Etter den svenske overtakelsen fortsetter Ola G. Kjos som daglig leder og Lars Magnus Braaum som faglig leder i Hadeland Maskindrift.  CEO i Green Lars Johan Nordström er styreleder i selskapet som de fire til seks årene holder det ryddig langs gater og streder i sentrale Oslo.

Tidsriktig albuegratulasjon mellom selgere av Hadeland Maskindrift og kjøpere Green Landscaping Group i september 2020. Fra venstre Pierre Kubalski, Ola Kjos, Johan Nordström, Lars Magnus Braaum og Jakob Körner. Foto: Green.

  • Akershusgartneren

Oppkjøpene startet med gartnerselskapet Gast Entreprenør på Gran, eid av Lars Ola Sterud og Paul Gamme vinteren 2020.  Så tok Green over  TH Anlegg i tillegg til Hadeland Maskindrift.  De tre selskapene har ifølge Green-sjef gitt konsernet et godt grep om markedet for utendørsmiljø i Oslo-området, og passer inn i den langsiktige strategien for å bli den største aktøren på dette feltet i Norden.

Så dro Green til Sørlandet og kjøpte opp Oveland utemiljø i oktober, og dermed passerte det børsnoterte selskapets omsetning i Norge 400 millioner kroner.

– Disse oppkjøpene gir oss et eksellent  fundament for videre ekspansjon i Norge, skriver Green-sjef Lars Johan Nordström i selskapets årsberetning.

Ekspansjonen har fortsatt i 2021 med oppkjøpet av Akershusgartneren på Kløfta, og nye 200 millioner kroner kan føyes til Greens norske vekst, og enda sterkere grep om utendørsmiljø-markedet.  Grunderen Snorre Langeland and Halvor Sjuve sier i pressemeldingen fra Green den 2. mars at de egentlig ikke hadde tenkt å selge.  Men etter et års pågang og dialog fra svenskene var transaksjonen i boks før våronna.

– Green viste oss en attraktiv modell, der vi kan fortsette å gjøre det vi er gode på og liker i en ny kontekst, sier Langeland og Sjuve i pressemeldingen. 

God avstand, men tettere sammen i Green-konsernet. Fra venstre Ola Kjos, Hadeland Maskindrift, Halvor Sjuve og Snorre Langeland, Akershusgartneren, og Atle Roll-Matthiesen Green Landscaping. Foto: Green Landscaping Group.

 

  • Bysykkelrot og lange dager

Tilbake i Oslo sentrum kan det børsnoterte konsernets kjernevirksomhet observeres i gatebildet: Med 16 maskiner og like mange mannlige ansatte i sving fra klokken syv om morgenen til syv om kvelden klarer Hadeland Maskindrift i løpet av knappe fire uker å få Oslos gater til å skinne til begynnelsen av mai.

Prosjektleder Frode Winger slår av en prat med Oslo Business Memo mens maskinene kjøres for fullt på Grunerløkka en mandag morgen.  Han medgir at det er en intens periode akkurat nå i vårrengjøringen.

Rusk og rask børstes og vaskes bort fra Oslos gater, og blir gull for aksjeinvestorene på Stockholm-børsen. Foto: OBM.

Søppel, grus, kvister og løv børstes løs og pumpes opp i tankvognene.  Men rundt om i gatene ligger mengevis av noe som ikke er så lett å børste unna:

– Det største problemet er sparkesykler som ligger strødd alle plasser, sier Winger.  Han kjører rundt og rydder unna sparkesyklene før armadaen av feiemaskiner kommer durende.

– Fredag flyttet jeg et par hundre sparkesykler.

  • Hektisk også for parkeringsvaktene

Vår-rengjøringen betyr også en aktiv periode for kommunens parkeringsvakter og bilredningsfirmaeet Falck. Bøtelegging og borttauing er like sikkert vårtegn som armadaen av feie- og spylemaskiner i aprilukene.

I en video på Bymiljøetatens facebookside sier veisjef Joakim Hjertum at kommunen ikke tjener på bøtelegging og inntauing av bilene som ikke er flyttet. Men han oppfordrer alle til å følge med der bilen står parkert og flytte når ryddevarslene trekkes over parkeringsskiltene.  Alt rusk og rask skal vekk, derfor må gatene er kjemisk fri for parkerte biler.

  • Selskapene

Her følger nøkkeltall for det børsnoterte Green Landscaping Group:

 

Her følger nøkkeltall for de fire utemiljøselskapene svenske Green har kjøpt opp i Oslo-området siden februar 2020.