Forsiden

September 2021: Den fjerde smittebølgen fosser inn

September 2021: Den fjerde smittebølgen fosser inn

Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet innrømmer at tiltakene ikke har virket som ventet etter sommeren i det smittebølge nummer fire skyller innover landet. Foto: Finn Oluf Nyquist - Helsedirektoratet

:KORONAEN:

  • SISTE: Erna vil åpne opp i oktober.

Sverre Bjørnholt

 

SEPTEMBER 2021

Antall smittede totalt pr. 01.09.21

** Norge: 160 087.

** Oslo: 43 764

** Antall vaksinedoser totalt: 6 953 006.

** Antall fullvasinerte: 3 087 741.

SISTE: MASSETESTING I OSLOSKOLENE 

  • Mandag 6.september.

40 000 elever i ungdoms- og videregående skoler i hovedstaden står nå i kø for å teste seg. Kommunen tilbyr massetesting to ganger i uken for alle elever i ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo.

Mandag og torsdag skal ungdommen testes. Testene organiseres av den enkelte skole. Enten skal elevene teste seg på skolen eller få med seg 8 tester som de selv kan ta hjemme. Målet er å gi elever og ansatte en forutsigbar og trygg skolehverdag.

 –Vi ønsker at elevene våre skal kunne være mest mulig på skolen, i en mest mulig hverdag, sier Marte Gerhardsen, utdanningsdirektør i Oslo.

 Helsebyråd Robert Steen understreker at smitten klart er størst blant de de uvaksinerte, og spesielt blant barn og unge i hovedstaden. Han frykter at massetestingen i Osloskolene vil føre til en kraftig økning av registrert smittede. Han mener imidlertid at med testing og innføring av vaksinasjon for gruppen 12 til 16 år snart vil få en positiv innflytelse på smittesituasjonen i hovedstaden. Det vil også resultere i lavere smitterisiko for den enkelte elev og lærer i skolen.

Testen er frivillig og skal utføres av den enkelte elev. Men håpet fra kommunen er at flest mulig benytter seg av denne anledning og også tar vaksinen når den blir tilbudt. Vaksinetilbudet med egen vaksinering er for fire ukers forbruk og tas mandag og torsdag.

–Massetestingen er et verktøy for en normal skolehverdag. Vi håper at det i tillegg vil gi oss bedre kontroll over smitten i skolene, sier Elisabeth Vennevold, leder for TISK-strategien i Oslo kommune, i en pressemelding.

  • Torsdag 2.september

Erna Solberg har lagt nok en plan. Hun sikter mot full åpning av samfunnet  i slutten av september. Da skal 90 prosent av den voksne befolkning være fullvaksinerte. Men som vanlig legger hun til et men: Det skal være en åpning med økt beredskap. Og at smittesituasjonen gjør beslutningen mulig.Så samfunnet fortsetter inntil videre på trinn 3 ut denne måned , fortalte statsministeren under torsdagens pressekonferanse.

Det er den rådende smittesituasjonen og det store presset på kommunene som gjør at regjeringen har besluttet å blir stående på trinn tre i den planlagte gjenåpningsfasen. «Skolestarten har vært krevende flere steder i landet, både for elever, lærere og kommunene. Kommunene må få tid til å få bedre kontroll over situasjonen», sa statsministeren.

Regjeringen og helsemyndighetene sikter nå en måned fram i tid da de tror at 90 prosent av den voksne befolkningen vil være fullvaksinerte. Igjen oppfordrer Solberg og helsetoppene at de som enten har satt sine vaksiner på vent eller kvier seg for å ta dem om raskest mulig å melde seg til kommunene for å stille seg i vaksinekøen. Det er nok vaksiner tilgjengelig.

Myndighetene forventer lokale utbrudd, men understreker at kommunene har vært flinke til å ta hånd om dem. Viktige lokale tiltak har i de fleste tilfeller raskt slått ned utbredt smittespredning.

– Vi har valgt å følge rådet fra helsemyndighetene om å tilby barn i alderen 12 til 15 år om å ta vaksine. I første omgang nøyer vi oss med en vaksine til de unge, sa statsministeren.

Hun understreket at i mange kommuner er man i gang med vaksinering av ungdom mellom 15 og 18 år. Statsministeren anså dette som svært viktig ettersom smitteøkningen nå skjer nettopp blant barn og unge. Også aldersgjennomsnittet for de sykehusinnlagte har sunket ned til 45 år og både barn og ungdom har måttet legges inn på sykehus.

Under pressekonferansen opplyste statsminister Erna Solberg at regjeringen har vedtatt å endre innreise- og karanteneregler for kjærester og familiemedlemmer som holder til i land utenfor EU/EØS-området. Dette er et tiltak som mange har etterspurt. Også idrett og andre storarrangører som krever koronasertifikat kan nå fylle innendørsareaner med inntil 5000 mennesker og utendørs, for eksempel fotballkamper, kan nå fylle studioene med inntil 10 000 tilskuere. Endringen skjer fra lørdag.

  • Onsdag 1. september.

Den fjerde smittebølgen fosser over hovedstaden og landet forøvrig. Stadig nye smitterekorder settes og fortsatt er det et godt stykke fram til å nå målet for tilstrekkelig fullvaksinering i befolkningen.

I øyeblikket er Norge versting i Norden. Likevel ønsker ikke byrådsleder Raymond Johansen og helseminister Bent Høie å stramme inn på smittetiltakene for hovedstaden eller nasjonalt..

– Vi har ikke veldig god kontroll nå, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Han setter sin lit til et strengt testregime i tiden framover og at smittede holder seg isolert. Nakstad håper at det gode tempoet i vaksineringen vil snart vil resultere i at smitteøkningen flater ut og at vi etter hvert vil oppleve en reduksjon i smitteutviklingen. Om en drøy uke forventer helsemyndighetene at 90 prosent av de voksne over 18 år skal være fullvaksinerte.

Ved månedskiftet august-september ble det registrert 1785 smittede siste døgn og 659 av de smittede var registrert i hovedstaden. I aldergruppen 13 til 19 år har smitten økt med 174 prosent sist uke. I samme uke ble det registrert en økning på 95 prosent i aldersgruppen 20 tok 39 år.

 

Diagrammet viser daglig antall nye pasienter med bekreftet covid-19 innlagt i intensivavdeling i Norge.

 

Smittebomben har først og fremst slått ned blant ungdommen i forbindelse med skoleåpningen. Det samme er registrert i barnehagene.

Folkehelsensitituttet innrømmer at skolene fikk for kort tid til å forberede seg til skolestart og FHI sier også at smittespredningen noe langt høyere enn det de hadde forventet.

– Smittestrategien har ikke fungert godt nok, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Helseminister Bent Høie slutter seg til Stoltenbergs uttalelse. 

Som et resultat at den dramatiske smittespredningen i hovedstaden har byrådet i Oslo besluttet at i tiden framover skal det gjennomføres massetesting av alle elever i byens skoler og barnehager. Testingen skal skje tre ganger i uken.