Forsiden

ARKIV

Det er ikke bare kriminelle organisasjoner som begår ID-tyverier og tapper folks bankkonti. Tyvene befinner seg også i nær familie.

Les mer...

Hans-Christian Gabrielsen

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen blir minnet som en konstruktiv og håndfast leder for Norges største arbeidstakerorganisasjon.

Les mer...

:ARBEIDSLIV: Bedriftene skal selv bidra til å få lønns- og bonusforskjellene frem i lyset

:ARBEIDSLV: I kampen for å få bort lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, er bedrifter med over 50 ansatte nå lovpålagt å offentliggjøre statistikk for lønns- og bonusordninger. Les hele saken som OBM har laget for Finansfokus her!

Les mer...

:ARBEIDSLIV: Meningsfullt og krevende å jobbe med forsikringssakene etter Gjerdrum-katastrofen

Les mer...

:ARBEIDSLIV: Bretter opp ermene for ansattes eierskap

Les mer...

:KORONA: Norsk konspirasjonsvideo med vridde pandemifakta spres på nettet

  • En norskprodusert video med åpenbart formål å ufarliggjøre covid-19, passerer 100 000 visninger på youtube. Videoen slaktes av faktasjekkere. Videoen er et eksempel på den globale fremveksten av falsk og vridd bruk av referanser og fakta under pandemien.

Les mer...

:ARBEIDSLIV: Hun ble slått ned og får veldig mange verbale trusler, både på telefonen og på venterommet

Les mer...

Arbeidstakerne er sendt til å jobbe hjemmefra uten at det er inngått nye avtaler om hvordan dette skal reguleres.

  • :ARBEIDSLIV: Å sende arbeidstakere på hjemmekontor er mildt sagt i den juridiske gråsonen. Hvordan hjemmekontorene landet rundt harmonerer med arbeidsmiljøloven er et godt spørsmål. Hvordan følges reglene for fysisk arbeidsmiljø, psykososiale forhold, medvirkning fra tillitsvalgte, verneombudets rolle og arbeidstiden?

Les mer...

«Når ulykken inntreffer og alle løper bort fra det som har skjedd – da lar redningsmennene seg heise ned fra et helikopter, i en tynn wire – for å nå frem til ulykken.»

  • :ARBEIDSLIV:  På tampen av dette helt spesielle pandemiåret skulle vi dessverre også få en lokal katastrofe i hovedstadsområdet. Tankene går spesielt til de som er rammet og berørt av det som skjer i Gjerdrum kommune. De som nå må bruke all kraft gjennom nyttårshelgen til det utrettelige rednings- og sikringsarbeidet i rasområdet fortjener også en varm tanke.

Les mer...

"Mange ganger tok jeg meg i å tenke: WOW, hadde dette skjedd for 10 år siden ville vi ikke ha klart det så bra."

 

Les mer...