Forsiden

ARKIV

Hans-Christian Gabrielsen

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen blir minnet som en konstruktiv og håndfast leder for Norges største arbeidstakerorganisasjon.

Les mer...

:ARBEIDSLIV: Bedriftene skal selv bidra til å få lønns- og bonusforskjellene frem i lyset

:ARBEIDSLV: I kampen for å få bort lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, er bedrifter med over 50 ansatte nå lovpålagt å offentliggjøre statistikk for lønns- og bonusordninger.

Les mer...

:ARBEIDSLIV: Hun ble slått ned og får veldig mange verbale trusler, både på telefonen og på venterommet

  • :ARBEIDSLIV: Det kan gå hardt for seg på Sentrum tannklinikk i tredje etasje på Galleriet i Oslo. – Jeg ble slått ned i fjor, sier tannhelsesekretær Lill-Åse Pedersen.

Les mer...

Arbeidstakerne er sendt til å jobbe hjemmefra uten at det er inngått nye avtaler om hvordan dette skal reguleres.

  • :ARBEIDSLIV: Å sende arbeidstakere på hjemmekontor er mildt sagt i den juridiske gråsonen. Hvordan hjemmekontorene landet rundt harmonerer med arbeidsmiljøloven er et godt spørsmål. Hvordan følges reglene for fysisk arbeidsmiljø, psykososiale forhold, medvirkning fra tillitsvalgte, verneombudets rolle og arbeidstiden?

Les mer...

«Når ulykken inntreffer og alle løper bort fra det som har skjedd – da lar redningsmennene seg heise ned fra et helikopter, i en tynn wire – for å nå frem til ulykken.»

  • :ARBEIDSLIV:  På tampen av dette helt spesielle pandemiåret skulle vi dessverre også få en lokal katastrofe i hovedstadsområdet. Tankene går spesielt til de som er rammet og berørt av det som skjer i Gjerdrum kommune. De som nå må bruke all kraft gjennom nyttårshelgen til det utrettelige rednings- og sikringsarbeidet i rasområdet fortjener også en varm tanke.

Les mer...

:ASOSIALISERING: PÅ´N IGJEN MED LOCK-DOWN

  • Mandag 9. november 2020 er det på'n igjen i Oslo.  For andre gang på åtte måneder stenges byen ned i en desperat kamp mot den nye smittebølgen.

Les mer...

:KORONABUTIKK: Smarte apputviklere gjør butikk med forenkling av smittesporing

  • I høst er det dukket opp flere løsninger for registrering av besøkende med tanke på smittesporing. Oppstartsselskapet Qrona skjøt blink da Norges idrettsforbund valgte deres løsning og nå tilbyr den gratis til alle norske idrettslag. 

Les mer...

Møller sikret seg "gamle deichman" for MNOK 245

  • Etter en budrunde med 13 konkurrenter trakk Møller Eiendom det lengste strået i kampen om gamle Deichmanske Bibliotek.  Kommunen fikk over fire ganger verdien de anslo da bygningsmassen ble lagt ut.

Les mer...

:FJERN-SYN: Audiovisuell duo brukar industrilokalitetar som lerret

  • :FJERN-SYN: Å ta inn ein installasjon om tematikken rennande vatn i ein tidlegare vassdreven fabrikklokalitet.  Det er verd å ta turen ut av byen for å gjere nettopp det.

Les mer...

Kommunekravene på bordet - arbeidsgiverne spiller pandemikortet

  • Kommunenes forhandlingsleder Tor Arne Gangsø trekker pandemikortet:  Han mener frontfagets ramme må stå sterkere i pandemiåret enn noen gang før.

Les mer...