Forsiden

Hvem har mest medbestemmelse på arbeidsplassen?

Bygg og anlegg ligger på topp når ansatte blir spurt om hvor stor medbestemmelse en har over egen arbeidsplass.  

Derimot ligger ansatte i finans- og forsikring nesten på bunn i det årlige Medbestemmelsesbarometeret.  Det går frem av en artikkel OBM har laget for Finansfokus.

Der det er mye standardisering og kontroll er det også mindre innflytelse. I bransjer som krever mye bruk av faglig skjønn, som forskning, kultur, frivillige organisasjoner, IKT og offentlig sentralforvaltning, sier en større andel av de ansatte at de opplever stor innflytelse på organiseringen av arbeidet sammenlignet med bransjer med arbeidsområder som i større grad kan standardiseres.  Det kan muligens være med på å forklare hvorfor kategorien bank/forsikring/finans kommer så langt ned på tabellen.

Les mer i artikkelen som journalist Tellef Øgrim har laget.

https://www.finansforbundet.no/finansfokus/2019/09/17/laber-medbestemmelse-i-finans/