Forsiden

ØKENDE GJENNOMTREKK i Finanstilsynet

ØKENDE GJENNOMTREKK i Finanstilsynet

Finanstilsyn-sjef Morten Baltzersen sliter med rekrutteringen til viktige kontrolloppgaver.  Foto: OBM

  • Finanstilsynet kan få problemer med å kontrollere finansforetakene som følge av rekrutteringsproblemer.

Hasse Farstad.

Det statlige kontrollorganet er utsatt for sterk konkurranse om den arbeidskraften tilsynet er avhengig av for å kunne utføre sitt samfunnsoppdrag.  

Av årsrapporten for 2019 går det frem at Finanstilsynet i 2019 hadde en utskifting på 8,4 prosent blant de ansatte, og at dette innebar en økning fra 6,5 prosent i 2018. Tilsynet hadde 305 faste stillinger ved utgangen av 2019, mot 298 ett år tidligere. Utskiftingsprosenten tyder på at om lag 25 personer sluttet i fjor, mot om lag 19 året før. 

Tilsynet har hatt rekrutteringsvekst i flere år og hadde 35 utlysninger i 2019. Flere av utlysningene omfattet mer enn én stilling, og enkelte stillinger ble kunngjort flere ganger før noen ble ansatt. 

Nå tar Finanstilsynet i bruk alternative rekrutteringsmetoder for at organisasjonen skal kunne skaffe seg den rette kompetansen. Likevel har det på enkelte fagområder vært vanskelig å rekruttere kvalifiserte medarbeidere, skriver styreleder Finn Arnesen og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i årsrapporten for 2019 at . 

Virksomheten til Finanstilsynet krever både tverrfaglig kompetanse og spisskompetanse på de ulike tilsynsområdene. De største utdanningsgruppene er samfunns- og siviløkonomer, jurister og revisorer.