Forsiden

:KORONAEN: Antall smittede i Norge passert 100 000 – 30 000 av disse er i Oslo. Les OBMs pandemikronologi!

 • :KORONAEN: De strengeste nedstengningstiltakene noen sinne ble innført Oslo fra og med 17. mars 2021.  Antall smittede i Oslo nærmer seg 30 000 og 100 000 på landsbasis i starten av april 2021. Les OBMs kronologi.

 

Sverre Bjørnholt

Helt i slutten av februar 2020 traff koronaviruset Norge med full styrke. I første halvdel av mars tråkket Regjeringen på bremsen, samtidig som de trakk i håndbrekket. Samfunnet ble lukket ned med de strengeste og mest inngripende restriksjoner Norge har opplevd i fredstid. 

Nå er det gått drøyt et år, og pandemien rir oss fortsatt. Mange hundre er døde, flere tusen har vært innlagt på sykehus. Nordmenn i alle aldere er blitt rammet på forskjellig vis. Smitten har spredd seg over det ganske land.

Vaksineringen er i gang, men det er fortsatt langt fram til at alle som vil vaksinere seg får sine sprøyter. Bare i Oslo er det 600 smittejegere som daglig jager nye smittekilder.

Regjeringens pandemiregning er foreløpig oppunder 400 milliarder kroner. Men ingen vet hva sluttregningen blir og hvor mye dette vil svi for den enkelte, det offentlige og det private næringsliv. 

Vi har sett på en del av store og små ting som er skjedd underveis.

(Publisert første gang 19. februar 2021)

(Sist oppdatert 10. april 2021)

 

 

 

Globale tall 9. april 2021 rapportert til WHO: 133 552 774 smittede, inkludert 2 894 295 døde. Totalt 669 248 795 vaksinedoser er distribuert.

JANUAR 2020

 • Mandag 24.januar.

Regjeringen gir Helsedirektoratet i oppdrag å planlegge hvordan helsemyndighetene skal håndtere situasjonen, dersom det nye koronaviruset som har spredd seg fra Wuhan i Kina, skal komme til Norge. Sammen med Folkehelseinstituttet skal de gi nødvendig informasjon og bidra med anbefalinger til norske myndigheter.

 

FEBRUAR 2020

 • Mandag 3.februar.

Beredskapsutvalget for biologiske hendelser har sitt første koronamøte. Utvalget ble opprettet i 2019 og det var første gang det ble innkalt til møte i forbindelse med en reell hendelse. Leder for utvalget er HDI-direktør Bjørn Gulvåg.

 • Onsdag 26.februar.

På en pressekonferanse kl. 21 melder Folkehelseinstituttet at en nordmann har testet positivt. En kvinne fra Tromsø er smittet under et opphold i utbruddsområdet i Kina. Kvinnen kom hjem tre-fire dager tidligere. Hun har ingen sykdomssymptomer.

Samme dag meldes det om fem positive tester i Oslo.

 

Bydelsoverlege Irene Teslo i Gamle Oslo slo full smittealarm 27. februar 2020 etter at det ble påvist infiserte personer i hovedstaden med smitte fra Alpene. Det ble starten på omfattende smittesporing i hovedstaden. Foto: NTB.

 

 • Torsdag 27.februar.

Bydelsoverlege Irene Teslo, som hadde beredskapsvakt i Oslo, slår full alarm. Det er blant annet meldt om to smittetilfeller i bydel Frogner. Smitten kan spores til en skiferie i Alpene. De hadde hatt mange kontakter etter at de kom hjem, noe som ble starten på omfattende smittesporing i hovedstaden.

Meldingen om koronautbrudd i Norge førte til stor pågang på alarmtelefonen 113, spesielt i Oslo.

 • Fredag 28.februar.

Helsedirektoratet åpner informasjonstelefon om korona.

 

MARS 2020

Totalt antall smittede pr. 01.03 2020:

>>Norge: 31

>>Oslo: 7

 • Søndag 1.mars.

HDI anbefaler at ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har oppholdt seg i smitteutsatt område å holde seg hjemme i 14 dager.

 • Mandag 2.mars.

Det legges ut en informasjonsfilm på YouTube spesielt rettet mot barn.

 • Torsdag 5.mars.

I hovedstaden beslutter Oslo kommune i samråd med nasjonale helsemyndigheter å avholde Holmenkollen skifestival uten publikum.

 • Fredag 6.mars.

Oslo kommune bestemmer at 8.mars-toget kan gå som planlagt.

 • Mandag 9.mars .

Oslo kommune åpner korona-telefon der beboerne kan spørre om hva de lurer på rundt covid-19.

 • Tirsdag 10.mars.

Statsminister Erna Solberg og regjeringen annonserer strakstiltak for økonomien til hjelp innen bransjene og bedriftene som er hardest rammet, samt bidra med generelle tiltak for å aktivisere økonomien.

 • Onsdag 11.mars.

Oslo kommune høyner beredskapsnivået til 3.

Kommunen oppretter sentral kriseledelse. Arrangementer med mer enn 100 deltagere må søke kommunen om tillatelse. Det blir forbud med alle arrangementer med fler enn 500 deltagere både ute og inne. 1 meters avstand blir innført på serverings- og forsamlingssteder som ikke har plasstildeling. Oslo rådhus er bare åpent for vielser med begrenset antall gjester. Det sendes SMS til byens innbyggere. Fremste dør på trikkene stenges.

Samme dag erklærer WHO covid-19 som en pandemi.

 • Torsdag 12.mars.

Statsminister Erna Solberg holder pressekonferanse der hun stenger alle skoler og barnehager, anbefaler hjemmekontor for alle kommunalt ansatte som ikke har samfunnskritiske oppgaver, stenger biblioteker, idrettsanlegg, svømmehaller og museer og antall deltagere på arrangementer reduseres fra 100 til 50.

 • Fredag 13.mars.

Regjeringen legger fram de første økonomiske strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon.

 • Lørdag 14.mars

Kommunen avlyser alle vigsler i Oslo rådhus. Samme dag tester en ansatt i Helsedirektoratet positivt for covid-19.

 • Søndag 15.mars.

I hovedstaden beslutter Oslo kommune å innskrenke alkoholskjenking på serveringssteder. Alkohol kan serveres til kl.20.30 og restaurantene må stenges kl. 21. 

20 serveringssteder er anmeldt for ikke å overholde avstandsreglene.

Nasjonalt besluttes at en rekke virksomheter stenges, blant annet fysioterapi, kiropraktor-kontorer, optikk og psykologvirksomhet.

 • Mandag 16.mars: 

I Oslo blir alle med helsefaglig kompetanse bedt om å melde seg til tjeneste.

Nasjonalt innføres det forbud mot å reise til hytte som ikke er i egen kommune.

 • Tirsdag 17.mars:

Regjeringen foreslår en tiltakspakke overfor næringslivet med hensikt å gi økt tilførsel av likviditet via lån og garantier.

 • Torsdag 19.mars

Det bekreftes smitte på flere sykehus og sykehjem i Oslo.

 • Mandag 24. mars.

Regjeringen vedtar å videreføre korona-tiltakene til over påske. 

 • Fredag 27. mars.

Regjeringen foreslår en ny, omfattende tiltakspakke til næringslivet på nær 5 milliarder kroner. Halvparten av pakken går til å styrke tilskudd til gründere og vekstbedrifter.

 • Mandag 31.mars.

Norsk pandemiregister opprettes. Det skal registrere sykdomsforløpet til samtlige pasienter som er rammet av covid-19.

 

APRIL 2020

Totalt antall smittede pr. 01.04. 2020:

>>Norge: 5304

>>Oslo: 1463

 • Onsdag 1.april.

I Oslo er antall helt arbeidsløse siden 10.mars økt med 39481. 12,7 prosent av hovedstadens arbeidsstyrke, til sammen 49 498, er uten jobb. 

 • Tirsdag 7. april.

Regjeringen viderefører de nasjonale tiltakene til 20.april.

 • Mandag 20. april.

Barnehagene åpner igjen. Tannleger, tannpleiere, fysioterapeuter, psykologer og andre med pasient til pasient-behandling kan igjen utøve sin virksomhet.

 • Torsdag 23. april.

Regjeringen vedtar at frisører, hudpleiere og tatovører kan gjenåpne sin virksomhet fra mandag 27.april.

 • Lørdag 25. april.

HDI fraråder kultur- og idrettsarrangementer med fler enn 500 til stede i perioden 15.juni til 31.august.

 • Mandag 27.april.

Barneskoler fra 1. til 4.trinn åpnes igjen.

 • Torsdag 30 april.

Oslo kommune vedtar å åpne for skjenking av alkohol i forbindelse med matservering fra onsdag 6.mai. All skjenking har vært forbudt i hovedstaden fra 21.mars.

 

MAI 2020

Totalt antall smittede pr. 01.05.2020:

>>Norge: 7827

>>Oslo: 2423

 • Mandag 4.mai.

Regjeringen innføres nasjonale regler om at det skal være minst en meter mellom gjester og serveringspersonalet.

 • Torsdag 7.mai.

Regjeringen annonserer gradvis gjenåpning av samfunnet. Det betyr at private grupper som møtes kan økes fra 5 til 20 personer. Trening og annen organisert idrettsaktivitet gjeninnføres for inntil 20 personer. Idrettshallene åpnes. Arrangementer med inntil 50 personer, også innen idrett, tillates. Utenlandsreiser frarådes. Reisekarantene kan vare over sommeren. Karanteneplikten endres fra 14 til 10 dager. Kjøreskoler åpnes. Grunnskoler og videregående skoler kan åpnes i løpet av uke 20. Universiteter, høgskoler og fagskoler fortsetter med fjernundervisning. Regjeringen sikter mot at badeland og svømmehaller kan gjenåpnes. Seriespill i fotball vil bli gjenopptatt fra 16.juni.

 • Fredag 8.mai.

Byrådet i Oslo forteller at alle skoler skal åpnes igjen fra 11. til 15.mai. Og det blir en gradvis gjenåpning av hovedstaden.

 • Tirsdag 19.mai.

Oslo byråd setter av 1,9 milliarder kroner i revidert budsjett for 2020 til å dekke ekstraordinære kostnader og inntektstap i forbindelse med pandemien. Det legges også fram en aktivitetspakke for å få ned arbeidsløsheten. Det er registrert 64 000 arbeidsledige i hovedstaden.

 • Tirsdag 26.mai.

Det blir gitt klarsignal for åpning av alle skjenkesteder med sitteplasser og bordservering i hovedstaden. Serveringen blir avsluttet kl. 23.30 og stedene stenger ved midnatt.

 • Fredag 29.mai.

Oslo kommune melder at fra tirsdag 2. juni vil sykehjemmene i hovedstaden åpne for mer besøk. Besøk må avtales på forhånd.

Samme dag innfører regjeringen trafikklys-prinsippet med rødt, gult og grønt for å angi smitteverntiltak i barnehager og skoler.

 

JUNI 2020

Totalt antall smittede pr. 01.06.2020:

>>Norge: 8438

>>Oslo: 2647

 • Mandag 15.juni.

Regjeringen åpner for fritidsreiser i Norden, bortsett fra i regioner med stor smitte.

 • Fredag 19.juni.

Oslo kommune gjeninnfører normale åpningstider på serveringssteder fra 22.juni. Samtidig setter kommunen av 81 millioner kroner til barn og unge i sommerferien.

 • Fredag 26.juni.

Regjeringen åpner for kystcruise og for reiseliv på Svalbard. 

 

JULI 2020

Totalt antall smittede pr. 01.08.2020:

>>Norge: 8892

>>Oslo: 2881

 • Fredag 10.juli

Regjeringen forteller at de fra 15.juli åpner for turisme til og fra «grønne» land innen EU og Schengen.

 • Onsdag 15.juli

Forbudet mot servering av mat fra buffet opphører.

 • Tirsdag 21.juli

HDI sender SMS-melding til alle nordmenn i Spania om et større utbrudd av corona-19 nord i landet og forteller at det kan bli aktuelt å gjeninnføre karantene for innreise fra landet.

 • Fredag 24. juli

Regjeringen erklærer Spania og Andorra som rødt område og gjeninnfører 10-dagers karantene for innreise fra området. Samtidig blir Ungarn og fire svenske regioner meldt «grønne».

 • Tirsdag 28.juli

HDI sender SMS-melding til alle nordmenn i Belgia om rask økning av smitte i landet.

AUGUST 2020

Totalt antall smittede pr 01.08.2020:

>>Norge: 9311

>>Oslo: 2999

 • Mandag 3.august.

Regjeringen krever midlertidig stans i anløp til norske havner for skip som er i cruisetrafikk langs kysten. Dette skjer etter melding om smittetilfeller ombord i Hurtigrutas cruiseskip.

 • Torsdag 6.august.

Oslo kommune har registrert økt smitte i hovedstaden og brudd på generelle regler om avstand og ansamling av folk.

 • Tirsdag 11.august.

De blir besluttet å øke kapasiteten i helsetjenesten i hovedstaden i forbindelse med økt smitte og spredning.

 • Fredag 14.august.

Det blir anbefalt å benytte seg av munnbind under kollektivreiser i Oslo.

 • Onsdag 19.august.

I hovedstaden klager innbyggerne om dårlig kapasitet og lang ventetid ved teststasjonene. I dagene framover økes åpningstidene og det etableres flere teststasjoner.

 • Tirsdag 25.august

Regjeringen ber reisende fra røde land om frivillig å teste seg.

 

SEPTEMBER 2020

Totalt antall smittede pr. 01.09.2020:

>>Norge: 11060

>>Oslo: 3524

 • Tirsdag 1.september.

Hovedstaden får en ny beredskapsplan. Testkapasiteten er økt og nå kan Oslo teste 35 000 personer pr. uke. Ventetiden er kun 1 dag,

 • Onsdag 2.september.

Nasjonalt blir det meldt om at det ikke er mangel på smittevernutstyr. Samtidig meldes det om et smitteutbrudd i Sarpsborg og Fredrikstad. Smitten er lokalisert til en menighet i Sarpsborg.

 • Fredag 18.september.

Bekymringen stiger hos myndighetene i hovedstaden etter at smittetallene har doblet seg sist uke. Tallene er på april-nivå. Det er registrert smitte ved 20 skoler og tre barnehager.. Nå vurderes det strengere tiltak.

 • Mandag 21.september

I hovedstaden strammes det litt til. Det tillates ikke private sammenkomster med over 10 deltagere. Alle gjester på serveringssteder skal registreres. Det oppfordres til å bruke munnbind også andre steder enn i kollektivtrafikken.

 • Mandag 28.september

Oslo kommune påbyr bruk av munnbind på kollektiv transport. Det blir forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltagere, der det ikke er faste sitteplasser. Oslo samkjører sitt regelverk med det nasjonale regelverket.

 

OKTOBER 2020

Totalt antall smittede pr. 01.10.2020:

>>Norge: 14290

>>Oslo:  4601

 • Torsdag 8.oktober.

Regjeringen åpner for utendørsarrangementer kan ha 600 til stede under forutsetning av at det er et sete mellom hver deltager. Oslo sier nei til det og det betyr at reglene i hovedstaden blir strengere enn ellers i landet.

 • Mandag 12. oktober.

Breddeidretten åpnes igjen.

 • Søndag 26.oktober.

Den sosiale aktiviteten innskrenkes. Privat, i hager og på hytter blir det nå kun tillatt med 5 gjester utover husstandens medlemmer. Det blir tiltatt med maksimalt 50 private på offentlig sted. Utendørs tillates opp til 600 personer på fastmonterte seter.  Det strammes inn i arbeidsinnvandringen. I Oslo bør antall personer i møte i sosiale sammenhenger ikke overstige 10 personer i uken. Ikke innslipp på serveringssteder etter kl. 22. Det blir innført påbud om munnbind på kollektiv transport, i butikker og på serveringssteder. Breddeidrett for voksne begrenses.

  

NOVEMBER 2020

Totalt antall smittede pr. 01.11.2020:

>>Norge: 21466

>>Oslo: 6666

 • Torsdag 5.november.

Det oppfordres til å holde seg hjemme og begrense sosial kontakt.  Bare 5 gjester hjemme. Unngå unødvendige innenlandsreiser.

 • Fredag 6.november.

Byrådet i Oslo annonserer full sosial nedstengning av hovedstaden. Alle innendørsarrangementer forbys. Stans i breddeidretten for voksne, også korps og kor. Eliteidrett skal være uten publikum. Full skjenkestopp. Rødt nivå på videregående skole og voksenopplæring. Munnbind i taxi. Alt trer i kraft fra 9.november.

 • Lørdag 7.november.

Regjeringen innfører rødt tiltaksnivå på videregående skoler.

 • Søndag 8. november.

Alle som har vært i Danmark bes teste seg.

 • Onsdag 11.november.

Regjeringen avlyser fotballandskampen mot Israel.

 • Mandag 16.november.

Oslo utvider den sosiale nedstengningen. Det innføres forbud for innendørs fritidsaktivitet for ungdom fra 13 til 19 år. Det samme gjelder også for innendørs breddeidrett i samme aldersgruppe. Det innføres rødt tiltaksnivå for ungdomstrinnet og det oppfordres til begrenset oppmøte. Fritidsklubber stenges.

 • Torsdag 26.november.

Oslo forlenger nedstengningen til 14. desember. Samtidig blir det meldt om høy smitte i Groruddalen.

 

DESEMBER 2020

Totalt antall smittede pr. 01.12.2020:

>>Norge: 36988

>>Oslo: 11082

 • Onsdag 2.desember.

Regjeringen gir råd om at jule- og nyttårshelgen krever begrenset sosial omgang. Hovedregelen er at det kun kan være 5 gjester tilstede utover husstanden. Men for julaften og nyttårsaften åpnes det for inntil 10 gjester. 20 personer kan samles i kirke og bønnesamling.

 • Tirsdag 15.desember.

Vaksinasjonsutstyr sendes til alle kommunene.

 • Fredag 18.desember.

Oslo kommune legger fram sin første vaksineringsplan. 4 100 beboere på sykehjem skal vaksineres først.

 • Søndag 20.desember.

WHO og EU-landene melder om at det er oppdaget en britisk mutant.

 • Mandag 21.desember.

Oslo kommune vedtar å gi 78,5 millioner kroner som krisehjelp til hovedstadens skjenkesteder. Støtten blir på fra 30 000 til 250 000 kroner utfra innmeldt alkoholomsetning.

Samme dag vedtar regjeringen all stans i direktefly fra England.

 • Tirsdag 29.desember.

Svein Andersen på Ellingsrudhjemmet blir den første Osloborger som blir vaksinert mot covid-19. 13 399 innbyggere i hovedstaden er blitt smittet før første vaksine ble satt.

 

JANUAR 2021

Totalt antall smittede pr. 01.01.2021:

>>Norge: 50482

>>Oslo: 14107

 • Søndag 3.januar.

Regjeringen innfører flere nasjonale tiltak.  Befolkningen bes å unngå å ha gjester hjemme. Aleneboere kan møte en til to venner. Barn forholder seg til egen kohort. Organisert aktivitet utsettes til 19.januar.

 • Lørdag 16.januar

Det innføres obligatorisk testing på grensen av personer som har oppholdt seg i områder med karanteneplikt.

 • Mandag 18. januar.

Regjeringen vedtar å videreføre de strenge nasjonale tiltakene som er vedtatt. Men det blir noen få unntak. Besøksforbudet på sykehjemmene oppheves. Det åpnes for treningsaktiviteter for barn- og unge og regjeringen nedjusterer smittevernstiltakene i ungdoms- og videregående skole til gult nivå.

 • Fredag 22.januar

To smittetilfeller på sykehjem i Nordre Follo viser seg å være fra den engelske mutasjonen.

 • Lørdag 23.januar

Det innføres strenge tiltak i 10 kommuner i Osloregionen som følge av smittespredning i Nordre Follo. Det innføres rødt smittevernnivå i barnehager og skoler. Det oppfordres til å unngå besøk i hjemmene. Alle arrangementer, unntatt begravelser og bisettelser forbys. Alle butikker, unntatt matvare, apotek og bensinstasjoner, stenges. Vinmonopol stenges. Alle aktiviteter nullstilles. Det innføres munnbindplikt. Det kan bare serveres takeaway fra spisesteder.

 • Søndag 24.januar.

Regjeringen innfører tiltak i nabokommunene til Nordre Follo-utbruddet. Barnehager flyttes til gult nivå og det åpnes for organisert idrett for de under 20 år. Seriespill utsettes og internasjonal idrett i Norge forbys. Stengingen av Vinmonopolene oppheves etter sterke protester.

 • Søndag 31.januar

Det innføres kraftige tiltak i Østfold-området etter smitteutbrudd i Halden og Sarpsborg. Smittekilden er lokalisert til en ishall i Halden.

Et utvalg ledet av professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo skal utrede pandemiens påvirkning på samfunnsøkonomien.

 

FEBRUAR 2021

Totalt antall smittede pr. 01.02.2021: 

>>Norge: 63581

>>Oslo: 17372

 • Søndag 7.februar.

Det settes i verk kraftige tiltak i en rekke vestlandskommuner, deriblant Bergen, etter et massivt utbrudd i Ulvik i Hardanger. I utbruddet er det registrert både den britiske og den sør-afrikanske mutasjonen.

 • Mandag 8.februar.

Regjeringen avlyser den skriftlige eksamen for årets russ.

 • Torsdag 11.februar.

Oslo kommune melder at de senker smittevernstiltakene på de videregående skolene til gult nivå fra mandag 15.februar.

 • Fredag 12.februar.

Regjeringen kommer med råd i forbindelse med vinterferie. De fraråder reiser til utlandet. Ber folk unngå å bruke kollektivtransport på besøks- eller vinterferiereiser. Ikke ha flere enn 5 gjester hjemme eller på hytta. Begrense overnattinger utenfor hjemmet. Gjør unna handelen før du drar på hytta. Holde seg til utendørsaktiviteter. Forsøk å unngå besøk på restauranter og skistuer, eller andre steder hvor flere folk samles.

 • Tirsdag 16.februar.

Regjeringen beslutter å avslutte de regionale tiltakene som rammet kommuner i Oslo og Viken på grunn av utbruddet av den britiske mutasjonen.

 • Onsdag 17.februar.

Oslo kommune beslutter å åpne for fritidsaktiviteter innendørs for ungdom til og med 19 år, samt at voksne kan delta i organisert trening og aktivitet utendørs.

 • Fredag 19.februar.

Regjeringen åpner for at studentene under strenge smitteverntiltak kan være fysisk til stede i forbindelse med forelesninger for mindre grupper ved universiteter, høyskoler og fagskoler. Åpning av campus gir også studentene adgang til biblioteker og lesesaler. Ungdom under 20 år kan nå trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt. Det åpnes også for idrettsarrangementer og konkurranser som samler deltagere fra samme kommune. Disse arrangementene kan samle 50 personer innendørs og 200 utendørs. Regjeringen opphever kravet om at stoler må være fastmontert. Den nasjonale skjenkestoppen senkes fra midnatt til kl.22.

 • Fredag 19. februar.

Ny korona-alarm på Frogner.  Mistanke om mutert virus er blant smittede på flere skoler i bydelen: Oslo Handelsgym, Uranienborg skole, Majorstuen skole og Den franske skolen.

Oslo kommune melder om god økning i testing av borgerne. Onsdag den uken ble det satt nye dagsrekord med 4165 tester.

 • Torsdag 25.februar.

Stortinget vedtar en ny krisepakke til landets kommuner på 1,75 milliarder kroner. Nær 227 millioner kroner går til næringslivet i Oslo. Pengene er rettet mot lokale virksomheter som spesielt er blitt rammet av de skjerpede smittevernstiltakene som regjeringen innførte tidlig dette året. Dette er et bidrag utover de 250 millionene som ble vedtatt i desember 2020. 

 • Søndag 28.februar.

Oslo kommune holder pressekonferanse om smitteutviklingen i hovedstaden. Det er registrert betydelig økning i smitten og den politiske ledelsen har sammen med helsemyndighetene besluttet å stramme inn ytterligere på smitteverntiltakene. Byrådsleder Raymond Johansen la fram følgende innstrammingstiltak: 

– Alle serveringssteder stenges, unntatt for take away. 

– Alle butikker må stenge, unntatt dagligvare, apoteker og vinmonopol.

– Gallerier og kunstutsalg må stenge. 

– Organiserte fritidsaktiviteter utendørs for voksne over 20 år frarådes. Utendørsarrangementer forbys.  Det blir gjort samme unntak som for innendørsarrangementer. Det gjelder blant annet bisettelser, begravelser, vielser, dåp, samt kamper, konkurranser og forestillinger med profesjonelle deltagere. Dessuten er det unntak for digitale arrangementer med maksimalt fem til stede, pluss produksjonspersonale. 

– Det opprettes rødt nivå i den videregående skolen og byrådet innfører massetesting av elever og økt testing av lærere. 

– Byrådet vil aktivt arbeide for å få kontroll over smitte på byggeplasser i hovedstaden. De innfører egne forskriftsregler for byggeplasser som ved overtredelse vil kunne straffes med inntil seks måneders fengsel. Det vil også bli satt i verk økt testing på byggeplassene. Byrådet anbefaler også at byens borgere unngår private sammenkomster og besøk i private hjem. 

– Kommunen vil styrke arbeidet med testing og smittesporing. Innstrammingen vil foreløpig vare fram til 15.mars.

 

MARS 2021

Totalt antall smittede pr. 01.03.2021:

>> Norge 71002

>> Oslo 23366

 

 • Tirsdag 2.mars.

140 organisasjonen får 40 millioner i støtte av regjeringen for å spre koronainformasjon til innvandrere. Regjeringen gir FHI i fullmakt til å forberede en beskjeden skjevfordeling av vaksiner til en del spesielt smitteutsatte bydeler i Oslo og enkelte andre kommuner som har hatt vedvarende høy smitte. Det betyr at hovedstaden øker sin andel av totalt antall tilgjengelige vaksiner fra 9,2 prosent til nær 13 prosent.

 • Torsdag 4.mars.

Regjeringen innfører regionale inntsramningststiltak i seks kommuner i Vestfold og Telemark. Oslo kommune har nå vedtatt fordelingen av de 227 millioner kroner som ble tildelt hovedstaden i forbindelse med regjeringen støtte til Norges kommuner for å hjelpe utsatte næringer. I Oslo er 150 millioner satt av til støtte for serveringssteder med skjenkebevilling. Treningssentrene i byen får 20 millioner i støtte. 12 millioner går til prosjektet Restart Oslo sentrum. 12 millioner går til Visit Oslo. Fra en pott på 4,95 millioner kroner kan hardt utsatte bedrifter søke støtte.

 • Fredag 5.mars.

Blomsterforretninger kan åpne igjen. Regjeringen foreslår å innføre en ny lønnsstøtteordning som skal gjelde i tidsrommet fra 15.mars til 30.juni.

 • Søndag 7.mars.

Statsminister Erna Solberg holder tale til nasjonen i forbindelse med at pandemien har preget landet i ett år.

 • Tirsdag 9.mars.

Statsministeren informerer stortinget om regjeringens strategi framover for å møte utfordringene rundt pandemien.

Byrådsleder Raymond Johansen holder pressekonferanse, der han understreker alvoret i forbindelse med den kraftige smittebølgen som har rammet hovedstaden. Byråden ber alle innbyggere unngå unødvendig besøk, ha færre mulig nærkontakter og holde størst mulig avstand. Smitten har rammet hardest i gruppen mellom 10 og 19 år. Derfor innfører kommunen rødt nivå i skolene og forbyr all innendørs fritidsaktivitet for barn og unge. Utendørs fritidsaktivitet for unge under 20 år kan skje i grupper med inntil 10 personer.

FHI endrer strategien for vaksinetildeling fra å prioritere gruppen over 65 år, til fra nå å gjelde samtlige voksne over 18 år. Endringen fører til at Oslo kommune vil bli tildelt 43 prosent fler vaksiner i tillegg til den beskjedne skjevfordelingen som ble gitt for enkelte bydeler i forrige uke.

 • Onsdag 10.mars.

Hovedstaden starter massetesting av skoleungdom for å raskest mulig avdekke smitte. Testingen startet i bydel Stovner og skal være et prøveprosjekt i syv uker framover.

 • Fredag 12.mars.

Regjeringen legger fram sine nasjonale råd og anbefalinger for påsken.

Hold deg hjemme om du ikke føler deg frisk. Test deg.

Reiser utenlands frarådes. Ved hjemkomst vil det pålegges minst tre døgn på karantenehotell.

Reise til egen, leid eller lånt fritidsbolig kan gjennomføres. Det rådes til å gjøre innkjøp før avreise. Det oppfordres til å sjekke tiltakene i kommunen du oppholder deg. Hovedregelen er at man minst skal følge din hjemkommunes smittevernregler.

Det er tillatt å reise til og bo på hotell innenlands.

Det er ikke tillatt å gå fra hytte til hytte.

Unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken.

Unngå flere enn 5 personer i eget hjem.

Det frarådes å ha overnattingsgjester i påsken. Barn og unge under 20 år, samt aleneboende, kan ha inntil 1-2 gjester på overnatting i løpet av påsken.

Unngå steder der mange er samlet.

Ikke delta i arrangementer, gudstjenester og andre religiøse møter utenfor egen kommune.

FHI melder at de for første gang har registrert den brasilianske muttanten i landet. Det er geografisk knyttet til Årdal. Smitten er påført i forbindelse med utenlandsreise.

 • Mandag 15.mars.

For fjerde gang etter nyttår må byrået i Oslo innføre ytterligere innstramming av smittevernstiltakene i kommunen.

Det innføres forbud mot flere enn to besøkende i private hjem.

Det innføres heldigital undervisning og hjemmeskole i samtlige ungdomsskoler og vidergående skoler.

Samtlige barnehager blir stengt i påskeuken.

For første gang deles hovedstaden geografisk i forhold til smittevernstiltakene. Det rammer de delene av byen der smittetrykket er størst. Det blir hjemmeskole for elever fra 5. til 7. trinn ved skolene i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Tiltaket kan på kort varsel også bli aktuelt for andre bydeler om smittesituasjonen endrer seg.

Barnehagene og skolene skal gjenåpnes på rødt nivå fra 6.april. 

De øvrige tiltakene, også de som tidligere er innført, gjelder fram til 9.april.

 • Tirsdag 16. mars.

Oslo kommune melder at de dagen før registrerte 367 nye smittetilfeller i hovedstaden. Det er det høyeste antall som er blitt registrert i byen siden pandemien startet i begynnelsen av mars 2020. Totalt er 23 787 registrert smittet i hovedstaden i løpet av pandemiperioden.

 • Onsdag 17. mars.

Ny smitterekord med 1156 coronasmittede registrert i Norge i løpet av et døgn, ifølge oversikten i MSIS. Tallet er 442 høyere enn samme dag uken i forveien. Forrige rekordsmitte på landsbasis ble satt 6. januar med 930 smittede. Den nye smitterekorden kom samme dag som de nye, strenge innstrammingene i Oslo – på toppen av de allerede inngripede tiltakene.

 • Torsdag 18.mars.

NRK avslører at statsminister Erna Solberg har brutt smittevernsreglene under vinterferieoppholdet sitt på Geilo, der hun feiret sin 60-års dag. Fødselsdagen var fredag 26.februar. Statsministeren måtte avlyse sin deltagelse på selve dagen, da det var lagt opp til middag på restaurant Hallingstuene. Dagen etter var imidlertid statsministeren og 13 andre fra Solberg-familien til stede på et hotellrom for et pizzamålhid Dette brøt med smittevernsregler ettersom grensen for privat møte da var 10 personer. Statsministeren måtte beklage dette.

 • Fredag 19.mars.

Politiet i Sør-Øst politidistrikt innleder etterforskning mot statsministeren og deltagerne i fødselsdagsselskapet.

 

 • Tirsdag 23. mars.

Regjeringen strammer kraftig til før påske. Smitteutbredelsen er stigende i sentrale deler av østlandsområdet og i hovedstaden er smitten fortsatt høy til tross for strenge tiltak over lenger tid.

Under en pressekonferanse tirsdag kveld presenterte helseminister Bent Høie nye nasjonale tiltak. Disse kommer i tillegg til allerede eksisterende tiltak.

Personer som returnerer til Norge etter unødvendig utenlandsreise skal tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

Det blir skjenkestopp over hele landet.

Myndighetene anbefaler nå at folk heretter skal holde minst to meters avstand til hverandre.

Det anbefales å bruke munnbind i alle situasjoner der det ikke er mulig å holde to-meteren.

For hele landet anbefales det nå maks to gjester på besøk.

Kommer du fra et område med høyt smittetrykk bør man ikke dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene, eller unge under 20 år, kan ha overnattingsbesøk av en til to faste venner. Generelt anbefales å begrense sosiale kontakter mest mulig.

Studenter uten familie kan reise hjem fra studiestedet. Det er også greit å reise til hytte sammen med egen husstand.

Regjeringen anbefaler folk å benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

Treningssentere holde stengt.

Alle planlagte arrangementer bør avlyses.

Bare profesjonelle toppidrettsutøvere kan drive innendørs organisert idrettsaktivitet.

APRIL 2021

Totalt antall smittede pr. 01.04.2021

>>Norge 97 423

>>Oslo 28864

 • Onsdag 7. april.

Statsminister Erna Solberg redegjør for Stortinget om regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet.  Hun understreker at hun ikke kan komme med noen datoer, men at forslaget til gjenåpningsplan inneholder fire trinn og fremdriften vil til enhver tid være avhengig av den aktuelle smittesituasjonen og sykdomsbyrde i samfunnet, hvor presset kapasiteten i helsetjenesten er og hvor god fremdrift og effekt det er i vaksinasjonsprogrammet.

Solberg ser for seg at de fire nivåene i gjenåpningsplanen trolig vil gjennomføres i fire faser som hver varer i tre uker. Barn og ungdom har førsteprioritet, deretter arbeidsplasser og næringsliv, sa Solberg. Regjeringen foreslår å drive aktiv smittetesting blant skoleelever.

NIVÅ 1

Allerede kommende uke vil regjeringen og helsemyndighetene avgjøre om første skritt kan tas. Det er å stille samfunnet i samme nivå som før de strenge restriksjonene ble innført før påske.

Første steg, som karakteriseres som en forberedende fase, betyr at det kan inviteres inntil fem gjester til private heim, at vi skal tilbake til 1-meteren når det gjelder avstand, at butikker åpner og serveringssteder kan skjenke alkohol til mat fram til kl. 22. Barn og ungdom under 20 år kan trene og delta i fritidsaktiviteter. Barnehager, skoler og SFO følger lokale trafikklysregler. Maks 10 personer på innendørsarrangementer uten faste tilviste plassere. Inntil 50 personer på idrettsarrangementet innendørs som samler deltagere under 20 år fra samme kommune. Inntil 100 på innendørs arrangementer som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle i publikum sitter på fast tilviste plasser. Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, og 200 personer ganger tre kohorter (grupper) hvis publikum sitter på fast tilviste plasser og at det er distanse mellom kohortene.

NIVÅ 2 ( kanskje siste halvdel av mai)

Nå kan du invitere 10 gjester til ditt private hjem. På universiteter, høgskoler og fagskoler vil de bli økt fysisk undervisning. Skjenketiden utvides til midnatt og kravet om spiseplikt fjernes. Antall tilstedeværende innendørs økes til 200 med tilviste plasser. For voksne innen breddeidretten vil det skje en gradvis åpning. Innen midten av april vil regjeringen legge fram en plan for gjenåpning av breddeidretten. Det vil komme lettelser på familiebesøk fra utlandet. Også prioriterte arbeidsreisene fra utlandet vil få lettelser,

NIVÅ 3 (trolig tidlig  juni)

Du kan invitere 20 gjester hjem og i innleid lokale kan det være 50 gjester. Det blir normale skjenketider. Organisert breddeidrett vil gradvis åpne. Barn og unge kan delta på arrangementer utenfor egne kommunegrenser. Fortsatt ønsker regjeringen at flest mulig jobber fra hjemmekontor. toppidrettsutøvere kan drive normal aktivitet. For offentlige arrangementer vil regjeringen vurdere hurtigtester og korona-sertifikat for fullvaksinerte. Vil åpne for utenlandsreiser, men fortsatt med testing og karantene. Normal arbeidsinnvandring blir tillatt.

NIVÅ 4 ( juni/juli)

Samfunnet vil nærme seg normaltilstand, men med visse begrensinger innen smittevern som ved avstand, reiser og større arrangementer. Det er fortsatt ønskelig med et visst bruk av hjemmekontor. Det kan kanskje være innreiserestriksjoner, særlig fra tredjeland og land eller regioner med stor smittespredning.

 • Fredag 9. april.

Sør-Øst politidistrikt ilegger statsminister Erna Solberg en bot på 20 000 kroner for å ha brutt smittevernreglene under hennes fødselsdagsfeiring på Geilo. Ektemannen Sindre Finne får påtaleunnlatelse. (Definisjon: Påtalemyndigheten vurderer at alle vilkår for straffbarhet er oppfylt og en person skyldig til straff. Likevel blir det ikke åpnet straffesak. I stedet lyder reaksjonen på påtaleunnlatelse. Dette er å anse som en strafferettslig reaksjon. - Kilde: SNL.no)