Forsiden

:ARBEIDSLIV: Bretter opp ermene for ansattes eierskap

:ARBEIDSLIV: Bretter opp ermene for ansattes eierskap

GUNSTIG MEDEIERSKAP: Finansminister Jan Tore Sanner (H) er ikke tvil om fordelene med å la ansatte bli medeiere i egen bedrift. Foto: Skjermfoto fra Finansforbundets seminar.

  • :ARBEIDSLIV: Stadig flere vil bli medeier i egen bedrift, viser en rapport fra NyAnalyse/Finansforbundet.  Det er musikk i finansminister Jan Tore Sanners ører, som mener eierskap er motiverende og samtidig forsterker arbeidsinnsats og produktivitet. – De ansatte får en sterkere tilknytning til virksomheten, med lavere fravær som resultat, sier finansministeren. 

 

 

Magne S. Otterdal. 

Finansminister Sanner (H) brettet opp skjorteermene da han innledet om medeierskap på Finansforbundets webinar 1. februar 2021. – Jeg er særlig glad for at Finansforundet reiser denne debatten, sa en entusiastisk finansminister da han møtte rundt 300 påmeldte webinardeltagere. 

– Det underbygger at vi må fremme medeierskap både for å styrke bedriften, men også ansattes motivasjon og tilknytning til den bedriften man jobber i.  Det bygger også oppunder en felles interesse på arbeidsplassen. 

Sanner viser til at det tidligere ofte var skapt en konflikt mellom ansatte, ledelse og eiere.  Når flere blir medeiere bygger det tvert om opp under fellesskapet på arbeidsplassen. 

  • AKSJEPRAT TIL LUNSJ OG MIDDAG

Finansministeren besøkte en byggeplass hos Veidekke da han forberedte statsbudsjettet for 2021, og der fortalte de ansatte det samme som gjenspeiles i Finansforbundets undersøkelse.  

– De sa at på lunsjbordet er det ofte aksjekursen som er tema. Rundt middagsbordet hjemme tar familien stilling til om man skal kjøpe aksjer, om familien tar seg råd til å gjøre det eller om man skal la det være. 

Sanner påpekte også risikoen med kjøp av aksjer. 

– En skal ikke glemme at det å kjøpe aksjer innebærer en risiko.  Man påtar seg en risiko når man kjøper aksjer, det er også en del av dette. Dersom man mister jobben fordi bedriften går konkurs, så vil man samtidig miste sparepengene sine.  Det er også viktig å ta med seg i den diskusjonen.

  • ØNSKER MEDEIERSKAP
  • Dette er blant hovedfunnene i den fersker rapporten om medeierskap fra NyAnalyse:

NyAnalyse har i tillegg til sin studie gjennomført en spørreundersøkelse blant Finansforbundets medlemmer, der 750 har svart. Denne viser at de fleste ansatte ønsker bedre muligheter for medeierskap: Rundt 65 prosent svarer at de har muligheter for medeierskap i egen virksomhet i dag. Om lag 57 prosent av de som ikke har muligheten til medeierskap, ønsker seg dette. Rundt 7 av 10 mener det bør tilrettelegges mer for medeierskap i næringslivet.